2012
Logo MS
příspěvková organizace
 • 02
 • 01
 • 04
 • 03
 • Mateřská škola Krásná
 • Interiér
 • Dětské hřiště u školy
 • Interiér

Projekt: Spolupráce mateřských škol Krásná a Adorf

EU Nachbar EE

Úvodní stránka

Projekt: Spolupráce mateřských škol Krásná a Adorf

Žadatel: Mateřská škola Krásná, p.o.
Projektový partner: Ev.-Luth. St.-Michaeliskirchgemeinde (Michaeliskindergarten "MIKITA" in Adorf)

Celkové náklady projektu: 10.503 €
Dotace: 8.928 € (85%)
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých projektů Euregia Egrensis.
 
Obsah projektu: obě mateřské školy spolupracují již několik let v rámci Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem. Nyní se domluvily na realizaci většího projektu, jehož cílem je seznámit děti v rámci společných setkání v partnerských školách a společných výletů po vlasti svého kamaráda hravou formou základy cizího jazyka, poznat život a zvyky na opačné straně hranice a sblížit je již v předškolním věku. Po dobu realizace projektu budou probíhat jednodenní výměnné pobyty – 2krát v Krásné, 2krát v Adorfu - ty budou vždy tematicky orientovány, uskuteční se různé soutěže a zábavné hry. Další součástí projektu jsou společné výlety. 2krát všichni účastníci navštíví vybrané lokality v Sasku, 2krát vyjedou všichni za zajímavostmi do Čech. Na projektu a dílčích aktivitách se vždy bude podílet stejná skupina účastníků, všechny aktivity se budou realizovat společně. Za českého partnera se projektu zúčastní skupina 26 dětí a 4 dospělých, u německého partnera je počítáno s 24 osobami (20 dětí a 4 dospělé osoby - bezplatně). Projekt byl naplánován tak, aby nediskriminoval pohlaví, rasu ani etnický původ.
 
Cílem projektu je kromě utužení kontaktů mezi českou a saskou stranou i seznámení dětí na české i německé straně s jazykem partnera. Děti se budou hravou formou v rámci společných výměnných pobytů a společných výletů seznamovat s cizím jazykem, hry a různé soutěže jim pomůžou poznat místní tradice a zvyky. Seznamováním se a chápáním druhého dojde ke sbližování kultur obou národů. Cílem je probudit v dětech i ostatních účastnících projektu zájem o sousední zemi a touhu po dalších německo-českých setkáních, odbourávat předsudky a zábrany. Přímou cílovou skupinou jsou děti v předškolním věku a výchovní pracovníci z MŠ v Krásné a v Adorfu. Nepřímo pak projektem budou ovlivněny rodiny zúčastněných dětí, které získají informace o sousedním regionu, jeho řeči a kultuře. Vzájemná spolupráce obou zařízení bude pokračovat i po ukončení projektu. Společná projektová setkání vytvoří další potenciál pro spolupráci v budoucnu.
 
EU Nachbar EE
Informace o Mateřské škole
  • Kontakt

     Věra Veselá, ředitelka
     777 490 746
     ms.krasna@obeckrasna.cz
     vera.vesela@obeckrasna.cz
  • Kde nás najdete

     Krásná 280
   352 01 KRÁSNÁ
   Karlovarský kraj
UA-40416204-1