2012
Logo MS
příspěvková organizace
 • 02
 • 01
 • 04
 • 03
 • Mateřská škola Krásná
 • Interiér
 • Dětské hřiště u školy
 • Interiér

Projekt: Děti z Krásné a Adorfu vyrůstají společně

EU Nachbar EE
 
Inzerat

Úvodní stránka

Třídní schůzky

MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ P. O.
VÁŽENÍ RODIČE, ZDE JSOU ZÁKLADNÍ INFORMACE Z RODIČOVSKÉ SCHŮZKY,
ZE DNE 6. 10. 2021.

1) Platba školného a stravného se bude od 1. 9. 2021 platit převodem na účet školy: č.ú. 107-3250860277/0100. Variabilní symbol bude vždy uveden na přehledu plateb. Platby vždy provádějte do 15. dne příslušného měsíce. Pokud někdo nemá možnost platbu uskutečnit převodem, je možné platit v hotovosti v kanceláři MŠ, rovněž do 15. dne v měsíci.
 
2) Jednatelem spolku "Krásní rodiče" byl zvolen p. Bohumil Lulák.
 
3) Rodiče se dohodli vybírat rodičovský příspěvek 200,-Kč na dítě a rok. Z tohoto příspěvku se bude hradit doprava na výlety, různé akce, vstupy, knihy předškolákům a jiná.
 
4) Rodiče byli seznámeni se "Školním řádem" na školní rok 2021/22, který je vyvěšen na nástěnce v šatně dětí.
Informace o Mateřské škole
  • Kontakt

     Bc. Jolana Zacharová, ředitelka
     
     ms.krasna@obeckrasna.cz
     ms.reditelka@obeckrasna.cz
  • Kde nás najdete

     Krásná 280
   352 01 KRÁSNÁ
   Karlovarský kraj
UA-40416204-1