2012
Logo MS
příspěvková organizace

Aktuality ze školy

Z DŮVODU OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VAŠICH DĚTÍ, BUDOU FOTOGRAFIE UKLÁDÁNY
POD HESLEM V UZAVŘENÉ SKUPINĚ RODIČŮ. PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE PRO KAŽDÝ ŠKOLNÍ ROK
OBDRŽÍTE VE SVÉ TŘÍDĚ U UČITELEK.

26. 2. 2019 –BUDE V NAŠÍ MŠ KARNEVAL S PROGRAMEM.
PROSÍME, ABY DĚTI PŘIŠLY S KOSTÝMY. DĚKUJEME
- MATEŘSKÁ ŠKOLA SE JIŽ ŠESTÝM ROKEM ZAPOJENA DO PROJEKTU
S NĚMECKOU MATEŘSKOU ŠKOLOU V ADORFU/ Sasko/
Cílem je: setkávání čs.- německých dětí a pedagogů škol obou zemí, účastnit se společných aktivit,seznamovat se s jazykem souseda v rámci přeshraniční spolupráce, vzbudit zájem o kulturu, tradice a jazyk sousední země, navazovat nová přátelství i v rámci různých výletů.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE ZAPOJENA DO PROJEKTU „MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA“
– PROJEKT IMPLEMENTACE KAP 1 V KARLOVARSKÉM KRAJI
Cílem je: získat základní a praktické dovednosti a návyky při práci s různými materiály, rozvíjet konstrukční činnosti osvojit si základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,získávat kladný vztah k práci.

MŠ SE ÚČASTNÍ PROGRAMU ,,ŠKOLKA V POHYBU“
Cílem je: zaměřit se na zlepšení pohybového rozvoje dětí,obratnosti, na správné držení těla,zvládání různých pohybových dovedností, na péči o své zdraví./ Zimní a letní olympiáda, jízda na odrážedlech, koloběžkách, návštěvy v bazénu, v Lanovém centru,sezónní činnosti, míčové hry...

MŠ JE ZAPOJENA DO PROJEKTU "CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM"
Cílem je:uspokojovat emoční potřeby dítěte,rozvíjí jazyk, slovní zásobu, podporuje psychický rozvoj dítěte, získávat kladný vztah ke knihám, rozvíjí estetické vnímání a představivost.

MŠ JE KAŽDOROČNĚ ZAPOJENA DO VÝUKOVÉHO PROJEKTU
SE ZAMĚŘENÍM NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
- PODPOROVANOU A FINANCOVANOU FIRMOU CHEVAK
Cílem je: poznávat živou i neživou přírodu, mít k ní kladný vztah, účastnit se projektů se zaměřením na ekologii, ochraňovat naše životní prostředí, vést děti k šetrnému zacházení s přírodními zdroji a získat povědomí o zdravém životním stylu.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE ČLENEM CELOSTÁTNÍ SÍTĚ MATEŘSKÝCH ŠKOL
E ZÁJMEM O EKOLOGICKOU VÝCHOVU - "MRKVIČKA"
Informace o Mateřské škole
  • Kontakt

     Bc. Jolana Zacharová, ředitelka
     
     ms.krasna@obeckrasna.cz
     ms.reditelka@obeckrasna.cz
  • Kde nás najdete

     Krásná 280
   352 01 KRÁSNÁ
   Karlovarský kraj
UA-40416204-1