2012
Logo MS
příspěvková organizace

Kinderškolka Krásná-Adorf je úspěšně za námi

Mateřská škola Krásná a MIKITA Adorf - to jsou partnerské školky, které od září 2013 do konce března 2014 spolupracovaly na přeshraničním projektu Kinder-školka Krásná-Adorf. Tento projekt měl pomoci dětem nakouknout do sousední země, naučit se pár slovíček a v neposlední řadě nabídnout zábavu. Proto jeho součástí byly nejen jazykové animace v obou školkách, ale také výlety a výměnné pobyty.
 
Vše začalo v září společným výletem do plzeňské zoo, kterému předcházela poctivá jazyková příprava, a tak dětem nedělalo problémy pojmenovat jednotlivá zvířátka, popřát si dobrou chuť při obědě a nakonec se se svými kamarády ze sousední země rozloučit. Ale nebylo to na dlouho, protože už začátkem října dorazily adorfské děti do Krásné, aby poměřily síly v různých sportovních disciplínách. A k tomu opět přibylo pár cizích slovíček, básniček a říkadel. Týden na to se všichni vypravili na další výlet - tentokrát na projížďku parníkem na přehradu Pöhl nedaleko Plavna. Počasí přálo a tak si všichni výlet náramně užili. "A jak vypadá německá školka?" - takhle zvědaví byli krásenští, když počátkem prosince odjížděly do Adorfu. Námětem setkání byly Vánoce.
 
Po prohlídce školky zhlédly děti kratičké divadélko o narození Ježíška a poté si společně vyrobily lucerničku. Po vánočních prázdninách se projekt nesl především ve znamení pronikání do tajů němčiny (v Krásné) a češtiny (v Adorfu). Co se děti naučily, měly možnost předvést v polovině února, to se setkaly opět v Krásné. Tentokrát byla návštěva trochu akčnější - děti si prošly Krásnou, nakrmily zvířátka u krmelce, svezly se na koních a pohladily si kozy a krávy. Do slovníčku dětí tak přibyla domácí i lesní zvířátka.
 
Náročný výlet pak zakončily společným obědem v krásenské Sokolovně. Poslední společnou akcí tohoto projektu byl výměnný den v Adorfu, který proběhl 27. března. A protože je jaro, neslo se setkání ve znamení barev a barvení vajíček. Při loučení se zástupci školek z řad dospělých shodli na tom, že by rádi pokračovali v další spolupráci, i když projekt Kinder-školka Krásná-Adorf byl již ukončen.
Projekt „Kinder-školka Krásná-Adorf“, je spolufinancován Evropskou unií z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007-2013 – Fond malých projektů a Česko-německým fondem budoucnosti.
 
Logo EE Ziel3 CNFB
 
Informace o Mateřské škole
  • Kontakt

     Věra Veselá, ředitelka
     777 490 746
     ms.krasna@obeckrasna.cz
     vera.vesela@obeckrasna.cz
  • Kde nás najdete

     Krásná 280
   352 01 KRÁSNÁ
   Karlovarský kraj
UA-40416204-1