2012
Logo MS
příspěvková organizace

Projekt: Spolupráce mateřských škol Krásná a Adorf

EU Nachbar EE

Na rozkvetlé louce, s koníky a společně s kamarády z Adorfu

V rámci projektu partnerských školek „Krásná a Adorf rostou spolu“ byla naplánována 2 setkání v květnu a červnu, u kterých se předpokládalo, že se uskuteční venku. Větru, dešti ale zatím poručit neumíme, a tak hned při prvním setkání v Adorfu, které se uskutečnilo 25.5.2016, s námi počasí příliš nekamarádilo. Na programu dne byl pobyt na čerstvém vzduchu na rozkvetlé louce.
 
Z důvodu nepříznivého počasí pro delší pobyt venku bylo téma uzpůsobeno vnitřním prostorům. Na řadu tak přišla kreativní výtvarná činnost. Děti společně vyráběly velké plátno, které demonstrovalo jarní rozkvetlou louku. Použity byly různé metody a materiály. Tvořivá činnost byla doprovázena společnými hrami na začátku setkání a společným obědem pro všechny účastníky. Druhé setkání se uskutečnilo za lepších povětrnostních podmínek, i když do počasí typického pro první letní dny, mělo to v Krásné, 21. 6. 2016 hodně daleko. Nakonec jsme se ale obešli bez pláštěnek. Po společném hraní, zpívání a recitování následovala společná procházka do prostoru lanového centra. V jeho okolí děti potkávaly různé pohádkové bytosti (Červená Karkulka, vodník, čarodějnice, atd.) a na jednotlivých stanovištích si v obou jazycích vyprávěly pohádky spjaté s danou pohádkovou bytostí. Vrcholem společně stráveného dopoledne byl pro mnohé děti ojedinělý zážitek – jízda na koni, kterou někteří absolvovaly úplně poprvé.

Při zpáteční cestě se děti společně zastavily u milíře. Ten byl v pátek 17. 6. 2016 slavnostně zapálen evropskou komisí v rámci soutěže Evropské ceny obnovy venkova. Díky skupině česko-německých milířníků získaly děti informace o principu vyrábění dřevěného uhlí v obou jazycích. Následoval společný oběd a loučení. Na české i německé děti čekají nyní prázdniny. Některé děti čeká po prázdninách nástup do školy a projekt pro ně tímto setkáním končí. Pevně ale věříme, že na své kamarády z Adorfu budou rády vzpomínat a že díky pravidelné podpoře z „Tandemu“ budou mít možnost najít si za hranicemi kamarády i v září nově příchozí děti.
 
Projekt „Krásná a Adorf rostou spolu“ je realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko – německých výměn mládeže Tandem
 
Tandem
Informace o Mateřské škole
  • Kontakt

     Věra Veselá, ředitelka
     777 490 746
     ms.krasna@obeckrasna.cz
     vera.vesela@obeckrasna.cz
  • Kde nás najdete

     Krásná 280
   352 01 KRÁSNÁ
   Karlovarský kraj
UA-40416204-1