2012
Logo MS
příspěvková organizace

Projekt: Děti z Krásné a Adorfu vyrůstají společně

Žadatel: Mateřská škola Krásná, p.o.
Projektový partner: Ev.-Luth. St.-Michaeliskirchgemeinde (Michaeliskindergarten "MIKITA" in Adorf)
 
Celkové náklady projektu: 11.168,40 €
Dotace: 9.493 € (85%)
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých projektů Euregia Egrensis.
 
Obsah projektu: obě mateřské školy spolupracují již několik let v rámci Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem a již podruhé se domluvily na realizaci většího projektu, jehož cílem je seznámit děti v rámci společných setkání v partnerských školách a společných výletů po vlasti svého kamaráda hravou formou základy cizího jazyka, poznat život a zvyky na opačné straně hranice a sblížit je již v předškolním věku. Po dobu realizace projektu budou probíhat jednodenní výměnné pobyty – 2krát v Krásné, 2krát v Adorfu - ty budou vždy tematicky orientovány, uskuteční se různé soutěže a zábavné hry. Další součástí projektu jsou společné výlety. 2krát všichni účastníci navštíví vybrané lokality v Sasku, 2krát vyjedou všichni za zajímavostmi do Čech. Na projektu a dílčích aktivitách se vždy bude podílet stejná skupina účastníků, všechny aktivity se budou realizovat společně. Za českého partnera se projektu zúčastní skupina 28 dětí a 3 dospělých, u německého partnera je počítáno s 23 osobami (20 dětí a 3 dospělé osoby). Projekt byl naplánován tak, aby nediskriminoval pohlaví, rasu ani etnický původ.
 
Cílem projektu je kromě utužení kontaktů mezi českou a saskou stranou i seznámení dětí na české i německé straně s jazykem partnera. Děti se budou hravou formou v rámci společných výměnných pobytů a společných výletů seznamovat s cizím jazykem, hry a různé soutěže jim pomůžou poznat místní tradice a zvyky. Seznamováním se a chápáním druhého dojde ke sbližování kultur obou národů. Cílem je probudit v dětech i ostatních účastnících projektu zájem o sousední zemi a touhu po dalších německo-českých setkáních, odbourávat předsudky a zábrany. Přímou cílovou skupinou jsou děti v předškolním věku a výchovní pracovníci z MŠ v Krásné a v Adorfu. Nepřímo pak projektem budou ovlivněny rodiny zúčastněných dětí, které získají informace o sousedním regionu, jeho řeči a kultuře. Vzájemná spolupráce obou zařízení bude pokračovat i po ukončení projektu. Společná projektová setkání vytvoří další potenciál pro spolupráci v budoucnu.
 
EU Nachbar EE
Informace o Mateřské škole
  • Kontakt

     Bc. Jolana Zacharová, ředitelka
     
     ms.krasna@obeckrasna.cz
     ms.reditelka@obeckrasna.cz
  • Kde nás najdete

     Krásná 280
   352 01 KRÁSNÁ
   Karlovarský kraj
UA-40416204-1